097.954.8998 097.310.8998 090.479.3993

Dự toán chi phí

DỰ TOÁNCHI PHÍ MUA XE

Dự toán chi phí

Mức biểu phí dưới đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác.
Mức bảo hiểm chưa bao gồm 10% VAT

Dự toán

599.000.000

  • 11.980.000
  • 9.344.400

Liên hệ 097.954.8998

Để biết thêm chi tiết

'new-menu', 'container_class' => 'new-menu' ) ); ?>